T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 Bulunduğunuz Yer: Resmi Kurumlarımız  >>   İlçe Müftülüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

   MAHMUT BEKTAŞ

        İlçe Müftüsü

 

1980 yılında Çorum ile Dodurga ilçesi Alpagut köyünde doğdu.Ortaokul ve liseyi Çorum Merkez İmam Hatip Okulunda okudu.1997 -2002 yıllarında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudu.Göreve başladığı Diyanet İşleri Başkanlığında 2002- 2003 yıllarında Erzurum Şenkaya ilçesinde İmam Hatip olarak görev yaptı.2003 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu vaizlik imtihanında başarılı oldu ve 2004 yılında Erzurum İl Müftülüğüne Vaiz olarak atandı.2005 yılında şimdiki adı Ömer Nasuhi Bilmen olan Erzurum Diyanet Eğitim Merkezi'nde 6. dönem kursiyer olarak başlayıp 2008 yılında mezun oldu.2008 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisansını tamamladı.Halen aynı üniversitede doktora egitimine devam etmektedir.2008 - 2011 tarihleri arasında sırasıyla Adana Karataş ve Adana Çukurova İlçe Müftülüklerinde Vaiz olarak görev yaptı.2011 yılında Kayseri Kocasinan İlçe müftülüğüne Vaiz olarak tayin oldu.2012 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu kariyer imtihanında başarılı olup aynı İlçe Müftülüğüne Uzman Vaiz olarak atandı.2015 Kasım ayında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmiş olduğu görevde yükselme İlçe Müftülüğü imtihanını kazandı.05.01.2016 tarihinde, atandiği Erzincan Otlukbeli İlçesinde, İlçe Müftüsü olarak yeni görevine başlamıştır.

 Evli ve iki çocuk babasıdır. 

 

 

OTLUKBELİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

 

KURUM ADI                : OTLUKBELİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

KURUM ADRESİ          : HÜKÜMET KONAĞI ERZİNCAN/OTLUKBELİ

TELEFON                    : 0446 361 21 84

FAX                            : 0446 361 24 39

e-MAİL                      : otlukbeli@diyanet.gov.tr

 

 

KURUM PERSONELİ:

 

İLÇE MÜFTÜSÜ          : Mahmut BEKTAŞ

VHKİ                          : Adem ÇİN

HİZMETLİ                  : Tahsin ÖZYÜREK

 

I-KURULUŞUN GENEL TANITIMI:

        22.06.1965 tarihinde kabul edilerek, 02.07.1965 gün ve 12038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun.

 Madde: 1 – İslam Dininin İnançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.        

a- İlçe Müftülüklerinin Görevleri:

                İlçe Kuruluşlarının başında bir Müftülük bulunur, bu Müftülük orada Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder. İlçe Müftülükleri İl Müftülüklerine bağlıdır. İlçe Müftülükleri bölgelerindeki din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir. Din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip kontrol eder.

b- Teşkilat Yapısı

 Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde 429 Sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur. Anayasamızın 136. maddesinde belirtildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, genel idare içinde yer alan bir kamu kurumu olup, "laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. İlgili kanunda da bu görevler, "İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, Din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde belirlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üstünde kalarak milli birlik ve dayanışmayı temin etmeyi, kardeşlik, yardımlaşma ve fedakarlık başta gelmek üzere dinimizin yüce prensiplerini vatandaşlarımıza tanıtmayı, din konusunda halkımızı doğru bilgilendirmeyi, manevi ve ahlaki değerlere bağlılıklarını artırmayı amaç edinmektedir.

Başkanlığımız din hizmetlerini ifa ederken ve yönetirken mezhep, eğilim, kültür ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın toplumun her kesimine eşit hizmet sunmaya, kişilerin dinin gereklerini yerine getirme veya getirmeme özgürlüğüne saygılı olmaya büyük özen göstermektedir. Peygamberimizin "müsamaha dini" olarak tanımladığı Yüce Dinimizin birlikte ve barış içinde yaşamayı kolaylaştıran hoşgörüsü de bunu gerektirmektedir. Din hizmetlerinin ifasında asırlardır devam ede gelen dinî tecrübenin, amelî ve fikrî mirasın ortak paydasının esas alınması ve istikrarın korunması da, toplumsal barışa ve dinin bütünleştirici işlevine atfettiğimiz önemin bir parçasını teşkil eder.

Diyanet İşleri Başkanlığı yurtiçinde il ve ilçe müftülükleri olarak, yurtdışında vatandaş ve soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerde ise din hizmetleri müşavirlik ve ataşelikleri şeklinde teşkilatlanmış bulunmaktadır. Başkanlık gerek merkez, gerekse taşra ve yurtdışı teşkilatlarındaki kadrolarıyla, yasal görev tanımına uygun olarak ve yukarıda zikredilen prensipler doğrultusunda işlevini başarı ile yerine getirmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığının yapısı, sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği faaliyetler çeşitli vasıtalarla halkımızın dikkat ve takdirine sunulmaktadır. Başkanlığımızın www.diyanet.gov.tr adresli web sayfasında yer alan bu bölüm de tanıtım amacıyla hazırlanmıştır. Sayfanın vatandaşlarımızdan gelecek eleştirilerle daha da istenilen hale geleceğine inanıyorum.

  

 

 İlçenin Genel Kadro Durumu 

 

             İlçemizde 1 Müftü, 1 Vaiz (yurtdışı), 1 V.H.K.İ. , 1  Hizmetli olmak üzere dairede toplam 4 kişi çalışmaktadır.

1 Kur’an Kursunda 1 Kadrolu K.K.Öğreticisi görevli bulunmaktadır.

10 tane Kadrolu camide toplam 8 görevliden 7’si İmam-Hatip ve 1’i  M. Kayyım olarak görev yapmaktadır. 

  İlçenin Cami Durumu  

  

 

MERKEZ

KÖY

TOPLAM

1

(TOPLAM) Cami Sayısı

4

7

11

2

Kadrolu Cami Sayısı

4

6

10

3

Kadrosuz Cami Sayısı

--

1

1

4

İmam-Hatip Dolu Kadro Sayısı

2

5

7

5

İmam-Hatip Münhal Kadro Sayısı

3

--

3

6

Müezzin-Kayyım Dolu Kadro Sayısı

1

--

1

7

Müezzin-Kayyım Münhal Kadro Sayısı

1

--

1

8

Toplam Faal İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Sayısı (Kadrolu)

3

5

8

 


  İlçenin Cami Durumu  


 Otlukbeli Merkez Camilerimizden görünüm…

Merkez Camii :İbadete açılış tarihi. (1967)

 

  

 

Akşemsettin Camii:İbadete açılış tarihi (1998)

 

 

 

Hacı sait camii  :İbadete açılış tarihi :İlk olarak 1891 yılında yapılmış olan camii çeşitli nedenlerle yıkılmış ve 1970 kapatılmıştır.Hayırsever vatandaşlarımızın gayretiyle 2004 restore edilmeye başlayan camii 2007 yılında tekrar ibadete açılmıştır.


 a)      Kur’an Kursları

  

 

MERKEZ

KÖY

TOPLAM

1

Erkek Kur’an Kursu Sayısı

--

--

--

2

Kız Kur’an Kursu Sayısı

1

--

1

3

Yatılı Erkek Kur’an Kursu Sayısı

--

--

--

4

Yatılı Kız Kur’an Kursu Sayısı

--

--

--

5

Toplam Kur’an Kursu Sayısı

1

--

1

 Merkez Hz.Fatıma Kız Kuran Kursundan görünüm…

 


     

 

 

Müftülük Hizmet Binası:

Müftülük İlçemiz Hükümet Konağının 3. katındadır. 1 Makam -1 Kalem odası ve arşiv den ibaret olup toplam 3 odadan müteşekkildir.

 Araç Durumu:

Müftülüğümüzün hizmetinde kullanmakta olduğumuz Türkiye Diyanet Vakfına ait 2005 model 06 AN 8642 Plakalı  FİAT ALBEA marka  bir adet  araç bulunmaktadır.

Lojman Durumu:

İlçe Müftülüğümüzde çalışan merkez ve köydeki personellerden 9 tanesi İmam-Hatiplere tahsis edilmiş lojman ve evlerde oturmakta olup, merkezde İki kişi kirada oturmaktadır.


 


            

Telefon: 0 446 361 20 05 Fax: 0 446 361  21 80   
T.C.Otlukbeli Kaymakamlığı

Tasarım Selçuk TEKTAŞ